RADA MĚSTA >> mimo jiného >> ZMĚNA doby placeného stání

Ve středu 15.září proběhlo 21.jednání Rady města Tišnova. Radní se zabývali 28 body, mezi kterými se objevily:

  • finanční dary, dotace pro tišnovské spolky,
  • zápis z komise bytové, prodeje bytů na ulici Králova a Jiráskova a nájmy městských prostor,
  • rozpočtové opatření města,
  • návrh základní sítě sociálních služeb ORP Tišnov pro rok 2022 a zápis z komise pro komunitní plánování sociálních služeb,
  • průběh investičních akcí a plán do budoucna.

Důležitým bodem jednání, který bychom rádi zdůraznili, je změna doby placeného stání ze 7 - 17 hodin na 8 - 17 hodin. Jedná se o reakci na podnět občanů, kdy by odložení povinnosti hradit parkovné mohlo umožnit rodičům nižších školních ročníků, aby své děti vyložili na náměstí. Snížením provozu u školy by se mělo předejít nebezpečným situacím a potenciálním úrazům.

Nařízení nabývá účinnosti 1. 10. 2021 a je platné pro tyto lokality: 

nám. Míru v parkovacích zálivech od křižovatky ul. Dvořáčkova a nám. Míru po budovu č. p. 120,
nám. Míru od budovy č. p. 346 po budovu č. p. 111,
nám. Komenského v parkovacích zálivech od budovy č. p. 124 po budovu č. p. 121.

a to v pondělí až pátek (mimo dnů státního svátku).

Více o jednotlivých bodech si můžete přečíst v zápisu z rady města na webu.

Datum vytvoření: 16.9.2021 / Datum změny: 16.9.2021