RADA MESTA TIŠNOVA >> co bylo projednáno 9.6.?

Tišnovští radní projednali na svém zasedání 9.června přes 45 bodů.Na stole měli zápisy z komisí rady města, bytové a majetkové věci, veřejné zakázky, školské záležitosti a také rozpočtové opatření města.

MŠ Na Paloučku

S koncem školního roku je u konce také jedenáctileté působení paní ředitelky Edity Brnkové v Mateřské škole Na Paloučku. Na jednání Rady města Tišnova poděkoval spolu s dalšími radními starosta města za dobré vedení školky i výbornou spolupráci s městem jako zřizovatelem. Na místo ředitelky nově nastoupí stávající zástupkyně paní Renata Hančíková. Rada města popřála paní Renatě Hančíkové vše nejlepší do její nové funkce a těší se na budoucí spolupráci.

Letní kino

Chátrající letní kino, které tu několik desítek let sloužilo, bylo nutné vyvést z neutěšeného stavu. Aby se Tišnováci mohli těšit z kulturních akcí ve venkovním amfiteátru, město Tišnov rozběhlo rozsáhlou rekonstrukci tohoto prostoru. Hlediště, promítací kabina, bar se skladem a také nové inženýrské sítě jsou předmětem veřejné zakázky. Vedení města je toho názoru, že tento jedinečný prostor si zaslouží prvotřídně provedenou práci, aby nákladná rekonstrukce sloužila Tišnovu po dalších několik desetiletí. Kvůli nespokojenosti s prováděnými pracemi však muselo město v měsíci květnu odstoupit od smlouvy s původním zhotovitelem a nyní byla na radě schválena smlouva se stavitelstvím Tocháček s.r.o., které by mělo rekonstrukci dovést do zdárného konce.

Tělocvičny

Díky šikovnosti pracovníků Odboru investic a projektové podpory jsme se dostali mezi 17 úspěšných uchazečů o dotaci od Ministerstvo pro místní rozvoj. Rada města dostala ke schválení zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Rekonstrukce tělocvičen na Základní škole Tišnov, nám. 28. října, příspěvková organizace“ K rozsáhlé rekonstrukci tělocvičen z roku 1983 dostane škola i nové sportovní vybavení. Celkové náklady vyšplhají na 7 400 640 Kč, z toho dotace pokryje opravy ve výši 4 852 000,- Kč.

Sběrný dvůr

Abychom prostředí kolem nás nezahlcovali stále novými věcmi, zvyšuje se trend tzv. re-use center, kde je možné odložit staré funkční věci, které pak mohou i nadále sloužit někomu jinému. Rada města schválila zadávací řízení na veřejnou zakázku k odstranění staré haly na sběrném dvoře, místo níž by mělo takové centrum vzniknout na přelomu roku.

Květnice

Vedení města si uvědomuje, jaké přírodní bohatství v hoře Květnice Tišnov má. Rada zadala úkol Odboru životního prostředí ve spolupráci s Odborem správy majetku a komunálních služeb, aby navrhli opatření, která by napomohla větší informovanosti návštěvníkům této přírodní památky.

Datum vytvoření: 11.6.2021 / Datum změny: 11.6.2021