RADA MĚSTA TIŠNOVA >> výběr z projednaných bodů

Po dlouhé době zasedla Rada města Tišnova prezenčně ve středu 12.května za účasti všech členů. Radní projednali přes třicet bodů,z nichž zdůrazníme alespoň několik:

  • ZŠ Smíškova podporuje již posedmé sociálně slabší děti. Se souhlasem rady města se zapojuje do projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji VII“.
  • Za první kvartál tohoto roku finanční odbor předložil ke schválení hospodaření města a příspěvkových organizací. Rozdíl příjmů a výdajů města byl 15 mil Kč. I přes současnou nepříznivou situaci se neočekává, že by mělo dojít k propadu příjmů vzhledem k nastavenému rozpočtu.
  • Město Tišnov si uvědomuje, jak velký kulturní, historický i turistický přínos našemu regionu dává cisterciácký klášter Porta Coeli. Stejně jako loni předloží rada ke schválení zastupitelstvu příspěvek 400 000 Kč na rekonstrukci baziliky.
  • Rada města projednala a schválila spolupráci s Jihomoravským krajem na vybudování parkovacího zálivu na Humpolce, kde tak mají vzniknout dvě nová parkovací místa.
  • Ve městě se pokračuje na obnově a rekonstrukci městského majetku. Rada schválila vítěznou firmu z výběrového řízení, která bude mít na starost „Rekonstrukci zdravotně technické instalace v objektu ulice Polní 639-640“.
  • Vedení města záleží na kvalitě provedení rekonstrukcí v našem městě. Z důvodů podstatného porušení smlouvy o dílo při rekonstrukci jedinečného prostoru letního kina bylo radou města odsouhlaseno odstoupení od smlouvy na zhotovení stavby " Letní kino v Tišnově 1. etapa". O dalším vývoji rekonstrukce budeme dále informovat.

Další řádné zasedání Rady města Tišnova je plánováno na 26. května.

Datum vytvoření: 14.5.2021 / Datum změny: 14.5.2021