Radnice

Náměstí Míru č. 111

Radnice

Původní budova radnice ze 16. století byla v roce 1905 nahrazena novostavbou podle projektu  brněnského architekta Vladimíra Fischera ve stylu pozdního historismu. Sgrafita na fasádě s výjevy z historie Tišnova vytvořil čelní představitel tzv. Moravského folklórního stylu Jano Köhler. Je tu znázorněno darování privilegií Tišnovu abatyší kláštera Porta coeli Barborou Konickou ze Švábenic v roce 1554. Nápis „Květnice hora, Besének voda, dražší než celá Morava“ je umístěn u krumpáče horníka v dolní části jednoho z vyobrazení tradičních zaměstnání obyvatel Tišnova. Další sgrafito zobrazuje smutný Štědrý den z roku 1620, kdy žoldáci vracející se z bitvy na Bílé hoře pobili tišnovské radní, kteří vyšli a nabízeli jim pohoštění. Náhrobní deska jednoho z nich je zazděna do nosného sloupu v zasedacím sále radnice. Na východní straně budovy je vyryt nápis „Tento dům ať potrvá až do konce světa, Tišnováci zůstanou po něm čtyři léta“. V letech 2002 – 2003 byla stavba rozšířena o západní křídlo. V radnici dnes sídlí Městský úřad Tišnov.

Otevřeno:

Radnice je přístupná veřejnosti v úřední hodiny. 

Datum vytvoření: 22.6.2015 / Datum změny: 21.8.2015