RE-USE centrum, Tišnov

Popis projektu

Předmětem projektu je vybudování RE-USE centra v areálu sběrného dvora města Tišnova s cílem snížit tvorbu odpadů, prodloužit životní cykly výrobků, vyhnout se zátěži spojené s jejich likvidací, především však předejít plýtvání s materiály a se zdroji. Kapacita nově vybudovaného centra pro předcházení vzniku odpadů je 73,5 t/rok.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.