Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení >>> ul. Dvořákova, Chodníček, Majorova

Na konci dubna byly zahájeny práce na rekonstrukci chodníků v ulici Dvořákově. Práce začaly na chodnících na východní straně ulice, a to nejdříve na úseku mezi ulicemi Kvapilova - Smetanova, dále Smetanova - Vrchlického atd. Práce na každém úseku probíhají přibližně 10 dní. Souběžně probíhá rekonstrukce vedení nízkého (NN) napětí tak, že je stávající nadzemní vedení uloženo do země. Rekonstrukci vedení NN investuje společnost E-ON.

Po dokončení chodníků v měsíci květnu na východní straně budou realizovány stejné práce v červnu na západní straně ulice Dvořákovy, kde mimo výše uvedených prací provede město kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení. Stávající svítidla budou nahrazena úspornými LED svítidly. Práce budou probíhat tak, aby chodník na jedné straně ulice zůstal průchodný.

Po dobu uvedených prací zůstane na ulici Dvořákově obousměrný provoz, pouze na 2 místech bude v měsíci červnu po dobu 2–3 dnů umístěn semafor z důvodu provedení překopu při rekonstrukci vedení NN.

Co ulice Chodníček a Majorova?

Po dokončování prací na ulici Dvořákova bude zahájena (přibližně v červenci) rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení a vedení NN v ulici Majorova. O blížícím se termínu budou občané informováni. Na závěr proběhne rekonstrukce vedení NN a veřejného osvětlení také v ulici Chodníček, a to pravděpodobně až v srpnu.

Jak dlouho rekonstrukce potrvá?

Práce na opravě chodníků budou spolu s rekonstrukcí vedení NN a rekonstrukcí veřejného osvětlení dokončeny nejpozději do konce měsíce srpna. Při přepojování vedení NN může dojít k omezení provozu veřejného osvětlení, nejdéle však v délce 1–2 dny.

Datum vytvoření: 6.5.2019 / Datum změny: 13.5.2019