Rekonstrukce tělocvičen na ZŠ Tišnov, nám. 28. října, příspěvková organizace

 

Předmětem stavebních prací je odstranění stávající zastaralé podlahy a její náhrada novou, moderní skladbou sportovní podlahy. Související práce se týkají především akustického řešení tělocvičen spočívající v instalaci podhledu a akustických obkladů částí stěn. Celkové náklady akce činí 7 101 116,- Kč a výše dotace 4 628 862,- Kč.

Akce bude ukončena v květnu 2022.

 

Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.