Rekonstrukce ul. Kvapilova, II. etapa

V r. 2017 byla zrekonstruována ul. Smíškova a část ul. Kvapilova v okolí školy. V letošním roce bude tento projekt pokračovat úplnou rekonstrukcí  zbylé části  komunikace a chodníků.

Předpokládané náklady  jsou 2 mil. Kč.