Rekonstrukce ulic Riegrova-Černohorská zas o krok blíže

V rámci přípravy projektu rekonstrukce ulic Riegrova-Černohorská se v pondělí 25.listopadu 2019 sešli na tišnovské radnici zástupci města Tišnova (starosta Jiří Dospíšil), Správy a údržby silnic JmK (Ing. Tvrdíková) a Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko (Ing. Václav Šikula) k podpisu trojstranné rámcové smlouvy o spolupráci při výběru dodavatele a následné realizaci plánovaného díla. Zahájení nákladné stavby kruhového objezdu a s ní spojené rekonstrukce ulic Riegrova a Černohorská v současné době závisí především na zisku dotace z programu IROP Ministerstva pro místní rozvoj, o níž je řádně zažádáno. Tak si držme palce. O výsledku budeme veřejnost samozřejmě informovat.

Datum vytvoření: 26.11.2019 / Datum změny: 26.11.2019