Rekonstrukce ulice Brněnská (2017-2018)

Projekt byl zahájen v r. 2017 rekonstrukcí rozvodů plynu. Jeho dokončení se předpokládá do konce r. 2018. V současné době probíhá rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko. Následovat bude investice Správy a údržby silnic jihomoravského kraje úplnou rekonstrukcí vozovky a současně bude probíhat i část financovaná městem Tišnovem, a to stavba cyklostezky, opravy chodníků a veřejného osvětlení.

Předpokládané náklady města na tento projekt jsou 21 mil. Kč.