Rekonstrukce ulice Dvořákova >> UZAVÍRKA od 15. února

Od února 2021 zahajuje Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko prostřednictvím společnosti Inženýrské stavby Brno stavební práce - rekonstrukci ulice Dvořákova v Tišnově. Důvodem je havarijní stav kanalizace.

Proto bude od 15. února 2021 provedena úplná uzavírka ulice Dvořákova a instalace dopravního značení pro organizaci objízdných tras. Předpokládaný termín ukončení prací, které budou probíhat v několika etapách, je 31. července 2021. Následně by na tuto akci měla navázat plánovaná rekonstrukce ulic Riegrova-Černohorská.

V praxi to znamená, že dojde k úplné uzavírce silnice II. třídy č. II/377 (ulice Dvořákova) od křižovatky s místní komunikací ulice Husova po křižovatku se silnicí č. II/379 ulice Brněnská. Dále pouze pro vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti nad 3,5 t (mimo dopravní obsluhu) budou uzavřeny místní komunikace č. 36c (ulice Husova) a č. 26c (ulice Na Rybníčku). Dále bude na ulicích Chodníček, Kvapilova, Smíškova, Vrchlického a Havlíčkova změněn jednosměrný provoz na obousměrný a z toho důvodu bude na těchto ulicích také omezeno parkování, aby byl zajištěn bezpečný provoz v obou směrech.

Objízdná trasa pro vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti přesahující 7,5 t nepovede přes Tišnov, ale obousměrně přes Předklášteří, Štěpánovice, Borač, Doubravník, Běleč, Ochoz u Tišnova, Lomnici, Lomničku a Železné .

Objízdná trasa autobusů linkové osobní dopravy bude vedena po silnici č. III/3773 (ulice Riegrova), dále po místních komunikacích č. 117c (nám. Míru) a č. 118c (Komenského nám.) a po silnici č. III/3772 (ulice Janáčkova).

 

Mapy s vyznačením objízdných tras najdete v příloze níže.

Aktualizované informace s konkrétními termíny  prací najdete vždy https://www.tisnov.cz/aktualni-dopravni-omezeni-uzavirky-v-tisnove, příp. i na Facebooku města.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Datum vytvoření: 10.2.2021 / Datum změny: 12.2.2021