Řídící výbor

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Složení řídícího výboru odpovídá složení partnerství v ORP Tišnov. Role výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Výbor si volí svého předsedu. Na svém prvním jednání projednal a schválil Statut a Jednací řád.


Ustavující setkání řídícího výboru proběhlo 20.9.2016 v sále MěKS Tišnov pod kinem.

13.12.2016 proběhlo 2. zasedání Řídícího výboru MAP od 17.00 do 18.00 hod.

13.06.2017 proběhlo 3. zasedání Řídícího výboru MAP od 17.00 do 18.00 hod.

13.12.2017 proběhlo 4. zasedání Řídícího výboru MAP od 17.00 do 18.00 hod.

13.06.2018 proběhlo 5. zasedání Řídícího výboru MAP od 17.00 do 18.00 hod.

 

Statut řídícího výboru MAP II

Jednací řád řídícího výboru MAP II

 

Statut řídícího výboru MAP I

Jednací řád řídícího výboru MAP I