Rodičovský příspěvek

Co k tomu potřebujete: 

Na úřadě předložte:

  • žádost o rodičovský příspěvek,
  • průkaz totožnosti,
  • rodný list dítěte.
Kde to vyřídíte: 

Obraťte se na Úřad práce České republiky - krajskou pobočku, resp. kontaktní pracoviště dle místa vašeho trvalého pobytu.

Celý postup: