Rodinné centrum Studánka

Rodinné centrum Studánka o.s. bylo založeno v roce 2004. Nabízí týdenní program v podobě různých kroužků pro rodiny s dětmi ve věku 0 – 6 let, samotné dospělé a nastávající rodiče. Poskytuje jim zázemí, kde se mohou setkávat, připravujeme přednášky, besedy a kurzy. Nabízí také předškolní přípravu, psychologické poradenství, předporodní přípravu, poporodní péči, logopedii a péči o děti. V rámci projektu dotovaného z ESF, je v prostorách rodinného centra rovněž realizováno tender poradenství a předškolka, která zajišťuje každodenní péči o děti ve věku 2 - 4 roky. Studánka spolupracuje s Persefonou o.s, což je sdružení pomáhající obětem domácího násilí, sexuálního násilí a znásilnění.

Organizuje akce pro tišnovskou veřejnost a zapojuje se do dalších prorodinných aktivit na regionální, krajské i celonárodní úrovni. Snaží se skloubit nadšení aktivních rodičů a profesionálních služeb. V současnosti má rodinné centrum 9 zaměstnanců a několik dohod o provedení práce. Je členem místní akční skupiny Brána Vysočiny, Sítě MC v ČR a držitelem titulu „Společnost přátelská rodině“. Studánka má své členy v Komisi pro děti a mládež a v Pracovní skupině pro komunitní plánování sociálních služeb pro děti a mládež. Ve spolupráci s o.s. Vzdělávání pro život ovlivňuje také vzdělávání v místních základních školách.

Finančně je provoz zajištěn prostřednictvím dobrovolných příspěvků návštěvníků RC, příspěvků odborných lektorů, dále z dotace města Tišnova, dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, dotace Jihomoravského kraje, z darů a sponzorských příspěvků. Nesmírně důležitá je práce všech rodičů a prarodičů, kteří se různým způsobem podílí na provozu Rodinného centra Studánka o.s. Koordinátorkou Rodinného centra je Monika Krištofová.

 

Adresa: 
Riegrova 318
Obec: 
Tišnov
PSČ: 
66601
Telefon: 
777 706 721