Rozvod manželství

Co k tomu potřebujete: 

K jednání soudu je třeba přinést minimálně občanský průkaz a originál oddacího listu.

Kde to vyřídíte: 

Žaloba o rozvod manželství se podává k okresnímu soudu, v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů. Jinak tomu soudu, v jehož obvodu bydlí žalovaný manžel, a není-li ani takového soudu, soudu, v jehož obvodu bydlí žalobce.

Celý postup: