Sanace skalního svahu - zabezpečení cyklostezky v Tišnově

Projekt řeší ochranu cyklostezky za Trmačovem včetně přilehlého drážního tělesa. Vlivem mohutné eroze zde dochází k nekontrolovanému pádu kamenů, což vážně ohrožuje provoz na stezce i na dráze. Navržená opatření zahrnují odstranění nestabilních částí skalních výchozů, lokální kotvení a instalaci ocelové sítě. Realizací projektu bude stabilizováno 0,297 ha svahových nestabilit.

Předpokládané náklady jsou 4,2 mil. Kč. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.