Sběr rostlinného oleje zahájen

Jak jsme již avizovali na konci minulého roku, připravili jsme pro občany možnost třídění další komodity, kterou jsou použité rostlinné oleje. Rostlinné oleje bylo dosud možné předat pouze na sběrném dvoře. Na základě četných dotazů občanů, jak nakládat s touto komoditou, byl 10.3. systém rozšířen o dalších 7 míst,  kam bude možné použitý rostlinný olej uložit.

Kromě použitého rostlinného oleje, který je třeba postupně shromažďovat do PET lahví, je možné předat i použitý živočišný tuk (sádlo), které lze předat například také v PET lahvi (za tepla) nebo v plastové uzavřené vaničce. V oleji či tuku mohou být v i zbytky strouhanky, které po smažení na pánvi zůstávají. Po naplnění vhodíte plnou uzavřenou PET lahev do zelené nádoby (popelnice) určené pro sběr rostlinného oleje. Zelené nádoby o objemu 240 litrů s otvorem ve víku jsou opatřeny popisem „Sběr použitých potravinářských olejů a tuků v PET lahvích“. Nádoby jsou rozmístěny ke stanovištím na tříděný odpad v ulicích Polní, Dlouhá, Nerudova, Na Hrádku, Hornická, na sídlišti U Humpolky a u pošty 3.

Nádoby jsou průběžně sváženy, použitý rostlinný olej a živočišný tuk odebírá a následně předává k recyklaci společnost Kobylka s.r.o. z Brna, která již z Tišnova sváží z několika restauračních zařízení. 

Datum vytvoření: 26.3.2015 / Datum změny: 27.3.2015