Sběrný dvůr města Tišnov

Sběrný dvůr v Tišnově bude od pondělí 20. dubna otevřený v obvyklém režimu, tedy 6 dní v týdnu.

NADÁLE VŠAK PLATÍ MIMOŘÁDNÁ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ!

Prosíme dodržujte striktně upozornění a pokyny obsluhy sběrného dvora. Nevstupujte do kanceláře bez vyzvání. Dodržujte bezpečnou vzdálenost od obsluhy a dalších zákazníků sběrného dvora, používejte ochranné prvky (rukavice, roušky, ...).

Děkujeme za pochopení.


Otevírací doba:
PO, ČT : 7.00-17.00 hod.
ÚT, ST, PÁ : 7.00-15.00 hod.
SO : 8.00-12.00 hod.

Na sběrném dvoře mohou celoročně občané města Tišnova, místních částí Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov a majitelé chalup, kteří uhradili místní poplatek za odpad, uložit následující:

  • velkoobjemový směsný odpad,
  • bioodpad (zvlášť se ukládají větve z ořezu keřů a stromů, které se dále štěpkují a je tedy nežádoucí smíchat větve s ostatním bioodpadem), primárně je vhodnější bioodpad kompostovat na své zahrádce,
  • kovy,
  • sklo, papír, plasty, nebezpečné odpady (oleje, barvy, kyseliny, atd., vč. obalů znečištěných od nebezpečných odpadů),
  • zemina, stavební suť a jiný stavební odpad (krytina, dlažba, bytová jádra) pouze za úplatu, tyto odpady nejsou komunálním odpadem,
  • elektrozařízení – zpětný odběr (ledničky, sporáky, televize, počítače, vysavače, ale i telefony, mixéry, holící strojky, atd., jednoduše vše, co obsahuje elektrickou či elektronickou součástku).

Živnostenský odpad lze ukládat pouze na základě platné smlouvy se společností KTS ekologie s.r.o., na základě objednávky nebo přímo úhradou v hotovosti na místě na základě vážního lístku. Živnostenský odpad nepatří do komunálního odpadu a je ukládán a evidován odděleně! Odpad je možné zvážit přímo na sběrném dvoře na silniční mostní váze.

Při ukládání odpadu na sběrném dvoře je nutné předložit občanský průkaz k prokázání trvalého pobytu, v případě místního "chalupáře" doklad o zaplacení poplatku za svoz odpadu.

Použitá elektrozařízení může na sběrném dvoře odevzdat kdokoliv bez prokázání se občanským průkazem, neboť na sběrném dvoře je zřízeno pro tento účel místo zpětného odběru.

Obsluha sběrného dvora Vám poradí, jak na sběrném dvoře dotřídit odpady.

K bezplatnému odevzdání vysloužilých pneumatik bez disků využijte vybrané pneuservisy, jejíž seznam získáte na www.eltma.cz.

Adresa: 

Wágnerova 1543

Tišnov

66601

tel.: 734 857 097

Adresa: 
Wágnerova 1543
Obec: 
Tišnov
PSČ: 
66601
Telefon: 
734 857 097