Sereď

Sereď

Slovenské město Sereď leží v Trnavském kraji, v Podunajské nížině, na pravém břehu řeky Váhu, se kterou je úzce spjata celá jeho existence. První písemné zmínky o městě „Zereth“ se objevují od roku 1313, podle historických pramenů však tato oblast byla osídlena už od starší doby kamenné. Nejvýznamnější památkou obce je kaštel (venkovské sídlo nižší šlechty na Slovensku), který vznikl přestavbou hradu Šintava. Dominantou města je kostel Jana Křtitele, který byl postaven v roce 1781. V současnosti má Sereď téměř 18 000 obyvatel. Ve městě funguje hotel, kino, dům kultury s divadelním a společenským sálem a mnoho restaurací a cukráren.

Smlouva mezi Tišnovem a Seredí byla podepsána 21. 5. 2004. Došlo k navázání úzké spolupráce i mezi základními školami. Na základě již takto fungujících vztahů došlo k realizaci projektu INTERREG, který navazoval na projekt podávaný městem Sereď. Projekt byl zaměřený na kulturní výměnu mezi oběma partnerskými městy, na obohacování tradičních kultur a vytváření nových.

 

www.sered.sk

Datum vytvoření: 21.1.2014 / Datum změny: 30.4.2015