Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Datum vyvěšení: 
16.3.2020
Datum sejmutí: 
31.12.2023

ÚZSVVM