Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Datum vyvěšení: 
12.4.2021
Datum sejmutí: 
31.12.2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových