Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Datum vyvěšení: 
30.8.2021
Datum sejmutí: 
31.12.2023

ÚZSVM