Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dne 1.2.2019

Datum vyvěšení: 
1.3.2019
Datum sejmutí: 
31.12.2023

ÚPZVVM

Soubory: