Seznam platných právních předpisů týkajících se ochrany obyvatelstva a KŘ

seznam právních předpisů – předpisy ústavního pořádku, zákony, prováděcí vyhlášky, nařízení vlády a resortní směrnicezabývající se ochranou obyvatelstva a krizovým řízením (KŘ).