Slavnostní ohňostroj u příležitosti festivalu Concentus Moraviae

V sobotu dne 3.června 2017 ve 22:15 hod.se v Předklášteří (prostranství před obecním úřadem) uskuteční slavnostní komponovaný ohňostroj s hudbou, v rámci zahajovacího koncertu festivalu Concentus Moraviae.

Pro tuto příležitost jsme připravili originální ohňostroj v duchu renesance ,včetně hudebního doprovodu. Budou použity konstrukce a prvky zahradních ohňostrojů. Jsou to květiny , klasy , ohňopády, japonská slunce aj. V řadových sestavách se objeví různé druhy fontán, bengálských ohňů a blikavých efektů. Jemné stříbrné vulkány budou vytvářet vějíře různých velikostí. Scénografické řešení vychází z prostoru realizace. Je jedinečné a neopakovatelné.

Projekt THEATRUM PYROBOLI pracuje s historickými podklady písemnými, ale i obrazovými, tj. různé mědirytiny a nákresy  od 16. – 19. Století. Jako jediní se zabýváme divadelním obsahem a realizujeme připravená libreta. Festival Concentus Moraviae je velkou výzvou pro naše projekty. Jeho umělecká náplň nám dává možnost připravit výjimečné představení v oboru komponovaných ohňostrojů. Všechny vás zveme, přijďte se podívat.
 
Název ohňostroje: PÍSEŇ  NOCI

Obraz I. : Magická zahrada
V blikajících světlech se objevují siluety stromů. Praménky stříbrných vulkánů kreslí kouzelné fontány.
Fantazijní květy a japonská slunce otvírají noční zahradu snů. Na nebi tančí zlatá kola a chvosty barevných hvězdiček.
Ohňový vodopád lemuje okraj pomyslné zahrady. Budquet měsíčních květů naplňuje kouzelnou noc.

Obraz II.: Tanec hvězd
Ohnivá kola stříbrných klasů se roztáčí v rytmu hudby. Barevné tryskající světličky se rozlétají na noční obloze.
Ohňové květy – chryzantémy, pivoňky a jiřiny se představují v celé škále barev. Divoké grossety tančí svůj spontánní tanec a
vytváří mystický obraz. Zlatá stěna končí tento ohňostroj a naplňuje nebeské plátno tekoucím ohňovým deštěm štěstí.

Datum vytvoření: 30.5.2017 / Datum změny: 31.5.2017