SMLOUVA PODEPSÁNA >> Prodej pozemků v lokalitě Díly pod městem

Vedení města a zástupce firmy LUNEK,s.r.o.uzavřeli smlouvu o prodeji pozemků v lokalitě „Díly pod městem“.Za město se slavnostního aktu s podpisem smlouvy, který navázal na schválení této smlouvy na březnovém zasedání zastupitelstva města, zúčastnili starosta Jiří Dospíšil, 1.místostarosta Karel Souček a člen rady města Aleš Navrátil. Firmu LUNEK, s.r.o. zastupoval jednatel společnosti Lukáš Nekvapil.

Jedná se o část pozemků na kraji zóny, která je územním plánem určená pro rozvoj podnikání. Prodej pozemků proběhl formou elektronické aukce, které se zúčastnili tři zájemci. Jediným hodnotícím kritériem pro výběr kupujícího, po splnění všech vstupních podmínek, byla nejvyšší cenová nabídka.

Nejvyšší nabídku ve výši více než 12,7 mil. Kč předložila společnost LUNEK, s.r.o. Firma se v kupní smlouvě též mj. zavázala vybudovat dopravní infrastrukturu, jejíž realizace je podmínkou pro další využití území.

Vybudované inženýrské sítě budou bezúplatně převedeny do vlastnictví jednotlivých správců těchto sítí. Vybudovaná veřejná komunikace, chodník a propoj, budou bezúplatně převedeny do vlastnictví města Tišnova, pozemky, nacházející se pod těmito komunikacemi, budou městem odkoupeny za stejnou kupní cenu, za jakou byly prodány vítězi výběrového řízení. Bližší informace jsou k dispozici na webu města v materiálu, který projednalo zastupitelstvo dne 1. března 2021.

„Těší mě, že se v této lokalitě po dlouhé době hnuly ledy. Snahy města o rozvoj podnikatelských aktivit a s tím související zaměstnanosti sahají do doby před cca 25 lety. Opakovaně se setkáváme s dotazy na možné rozvojové plochy pro podnikání. Tyto dotazy v poslední době přicházely také od místních firem, které zaměstnávají zdejší obyvatele a některé reálně uvažovaly o přesunu svého sídla mimo Tišnov. V tomto ohledu mám radost, že vítězný uchazeč zastupuje i některé další místní firmy, jež zde mohou získat prostor pro své podnikání. A další rozvoj v tomto území může následovat. Chci poděkovat především Karlu Součkovi a Aleši Navrátilovi, kteří za město mají hlavní podíl na zúřadování celé věci.“, uvedl starosta Jiří Dospíšil.

 

Datum vytvoření: 14.4.2021 / Datum změny: 14.4.2021