SMUTEČNÍ SÍŇ na novém hřbitově

Stavební firma Matyáš s.r.o.pokračuje ve výstavbě smuteční síně na novém hřbitově.Z části projekt spolufinancuje Evropská unie.Předmětem evropského financování je založení extenzivní střešní zahrady o rozloze 320 m2. Cílem je zadržet srážkovou vodu, a snížit tak nápor na kanalizační síť při vydatných srážkách, zlepšit mikroklima budovy, přispět k retenci chybějící vody v krajině a esteticky zakomponovat budovu do přírody blízkého okolí. Součástí stavebních prací je obřadní síň s kapacitou pro 80 smutečních hostů, která se může dále rozšířit do vstupní haly. Dále je v budově zázemí pro rodinu a provozní zázemí a na budovu navazuje i smuteční zahrada. Stavba smuteční síně momentálně finišuje do podzimní etapy, která bude zakončena betonáží monolitické střechy.

Datum vytvoření: 13.10.2021 / Datum změny: 13.10.2021