Smuteční síň v Tišnově - střešní zahrada

Popis projektu

Předmětem projektu je založení extenzivní střešní zahrady o rozloze 320 m2 na nově budované smuteční síni města Tišnova. Cílem je zadržet srážkovou vodu a snížit tak nápor na kanalizační síť při vydatných srážkách, zlepšit mikroklima budovy, přispět k retenci chybějící vody v krajině a esteticky zakomponovat budovu do přírodě blízkého okolí.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.