Soutěž na revitalizaci nám. Míru bude vypsána v září

Město Tišnov v současnosti připravuje architektonickou soutěž na revitalizaci náměstí Míru s cílem vytvořit prostředí pro setkávání a společenský život občanů, zatraktivnění středu města a přilákání jeho obyvatele. Předmětem zadání bude zpracování ideového urbanisticko-architektonického návrhu řešení revitalizace náměstí Míru v Tišnově včetně navazujících lokalit, které tvoří s náměstím jeden městský prostor a logický celek. Soutěž bude vypsána po schválení zadání a soutěžních podmínek zastupitelstvem města do konce měsíce září a probíhat bude do dubna roku 2020. 

Datum vytvoření: 20.6.2019 / Datum změny: 24.6.2019