Speciální stavební úřad

Formuláře pro speciální stavební úřad (jsou stejné jako pro obecný stavební úřad):

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-s...