Společné prohlášení k záměru výstavby v areálu bývalé pily v Tišnově

Zastupitelstvo města Tišnova vzalo dne 23.července 2018 na vědomí územní studii přestavbové plochy P5 v lokalitě Pod Klucaninou - ulice Brněnská (areál bývalé pily). Podle této územní studie (dostupná na http://materialy.tisnov.cz/2018/4) bude v následujících měsících připravován projekt výstavby bytových domů, který bude zároveň plně v souladu s platným územním plánem města Tišnova.

V návaznosti na jednání zastupitelstva, obav občanů bydlících v sousedství tohoto areálu a také zavádějících a účelově šířených informací proběhlo v uplynulých dnech jednání majitele pozemku a budoucího investora s vedením města Tišnova. Výstupem tohoto jednání jsou následující ujištění investora pro obyvatele města:

  1. Záměr výstavby je plně v souladu s veřejně dostupnou kupní smlouvou, kterou současný majitel pozemku uzavřel v r. 2009 s bývalým majitelem. V ní je konkrétně uvedeno – „Kupující prohlašuje a prodávající bere na vědomí, že záměrem kupujícího je vybudovat na předmětných pozemcích polyfunkční domy s bytovými a nebytovými jednotkami a bytové domy o minimálně třech nadzemních podlažích…“.
  2. V lokalitě nevznikne v žádném případě výstavba bytů určená pro nízkopříjmové rodiny nebo ohrožené sociální skupiny, ale vznikne zde výstavba bytových domů pro nadstandardní bydlení.
  3. Pro výstavbu nebudou čerpány dotace na sociální či podobné bydlení, ale celý projekt bude hrazen výhradně z rozpočtových prostředků investora.
  4. Investor nevlastní bytové domy s tzv. nepřizpůsobivými obyvateli v jiných lokalitách a rozhodně tedy není jeho záměrem tyto obyvatele přestěhovat na území města Tišnova.
  5. Investor počítá s vybudováním komerčních prostor, které budou po jejich vybudování nabídnuty k využití provozovatelům obchodů s potravinami a základních služeb, s cílem vhodně vylepšit nabídku těchto služeb v této části města.

Vedení města Tišnova považuje za všeobecně prospěšné, že se podařilo změnit původní záměr investora na vybudování osmipodlažních bytových domů a velkého nákupního centra se značným dopravním zatížením v již tak velmi exponované křižovatce ulic Brněnská a Olbrachtova.

 

Jiří Dospíšil, starosta města Tišnova                    Ing. Milan Pangrác, majitel pozemku

Datum vytvoření: 8.8.2018 / Datum změny: 8.8.2018