Společnost Anny Pammrové

Společnost Anny Pammrové (SAP) je občanské sdružení se sídlem v Tišnově, které si klade za cíl zpřístupňování odkazu života a díla Anny Pammrové , která prožila podstatnou část svého života ve Žďárci u Tišnova.

Neoficiálně Společnost vznikla koncem roku 1994, pravidelná činnost začala v roce 1995. Podnětem k jejímu vzniku byly ohlasy na vydání knihy Vlasty Urbánkové Navštivte mne s podzimem (s podtitulem Anna Pammrová a lidé kolem ní). Dalším podnětem byla existence a činnost Společnosti Otokara Březiny v Jaroměřicích a rady vlastivědce pana Mazáče z Doubravníku.

Předsedkyní a hlavní duší SAP je od počátku Vlasta Urbánková, bývalá středoškolská profesorka češtiny, spisovatelka a velmi schopná organizátorka. Členy Společnosti jsou nejen pamětníci Anny Pammrové, učitelé a vlastivědci, ale i nakladatelští pracovníci a literární odborníci. Všem je společný vztah k přírodě a regionu, ke kultuře a životu stranou účelově pragmatických a spotřebních trendů.

Adresa: 
Vlasta Urbánková, Drásov 190
Obec: 
Drásov 190
PSČ: 
664 24
Telefon: 
549 424 787