Sportovci města Tišnova 2019 >> Také Vy můžete letos navrhnout svého favorita!

Výroční vyhlašování nejlepších sportovců se v Tišnově stalo již tradicí a tato významná společenská událost proběhne 6.dubna 2020 v 17.30 h v prostorách Kina Svratka. Ocenění budou udělena za individuální i kolektivní sportovní úspěchy, skvělé tréninkové výsledky, mimořádný talent a samozřejmě také za vynikající reprezentaci města Tišnova na sportovních akcích v České republice i zahraničí.

Každoroční nominace skvělých sportovců přicházejí z nejrůznějších sportovních klubů. Letos ale poprvé máte možnost také Vy navrhnout svého favorita, doporučit zajímavého sportovce nebo upozornit na úžasný sportovní výkon. Ze všech návrhů doručených od veřejnosti i klubů budou následně Sportovní komisí Rady města Tišnova vybráni sportovci k ocenění a sestaven žebříček 5 nejlepších, z nichž však pouze jeden získá titul nejvyšší – Nejlepší sportovec/sportovci města Tišnova roku 2019.

Tipy a doporučení spolu s krátkým komentářem a odůvodněním Vaší nominace můžete zasílat e-mailem na adresu sportovci@tisnov.cz do 6. března 2020.

Datum vytvoření: 14.2.2020 / Datum změny: 14.2.2020