Správa a údržba silnic JmK zahajuje rekonstrukci krajské komunikace II/379 na ulici Brněnská

Na základě informací poskytnutých dodavatelem stavby spol. EUROVIA CS a.s. a hlavním investorem SÚS JmK zveřejňujeme harmonogram prací v ulici Brněnská v Tišnově.

Aktuálně probíhající práce od srpna 2018:

  • budování kanálových vpustí v celé délce rekonstruovaného úseku, vč. přípojek;
  • budování nového veřejného osvětlení, které bude v jednotlivých úsecích nahrazovat osvětlení stávající, tak aby byl osvit ulice v nočních hodinách i nadále zachován (JICOM);
  • vložkování části staré kanalizace v úseku ulic U Humpolky a na Rybníčku, neboť v tomto úseku nebyla dosavadní kanalizace nahrazena novou (práce probíhají pod zemí);
  • odstranění povrchu chodníku v ulici Brněnská (podél železniční vlečky);
  • vybudování nových opěrných zdí v místě nově budovaného chodníku a cyklostezky v místech vyústění ulice Hanákova do ulice Brněnská.

Od měsíce září 2018 bude následovat:

  • rekonstrukce povrchu komunikace a pokládka obrubníků v křižovatce ulic Brněnská x Olbrachtova až po křižovatku Brněnská x Mánesova (uvedený úsek bude po dobu prací, s výjimkou pro obyvatele přilehlých nemovitostí, zcela neprůjezdný), přičemž vyznačená objízdná trasa pro lokalitu Trnec bude po dobu prací (asi 2 měsíce) vedena přes nově vybudovanou silnici směrem na obec Drásov;
  • rekonstrukce povrchu komunikace a pokládka obrubníků na ulici Brněnská v úseku ulic U Humpolky a Na Rybníčku, postupně a zvlášť v každém směru jízdy. Práce v tomto úseku budou přizpůsobeny nutnosti zachování průjezdu nákladních vozidel do ulice Wagnerova.

Stavebniny BAUMAT a areály firem v ulicích Wagnerova a Na Mlékárně budou po dobu prací přístupné střídavě z křižovatky Brněnská x U Humpolky nebo Brněnská x Na Rybníčku.

Prioritou je dokončení celé stavby v co nejkratším termínu, přičemž je nutné zajistit dopravní obslužnost celé lokality po celou dobu probíhajících prací. Na rekonstrukci vozovky bude průběžně navazovat investiční akce Města Tišnova - výstavba chodníků, cyklostezky, veřejného osvětlení a úprav zeleně.

Děkujeme za pochopení.

Datum vytvoření: 7.8.2018 / Datum změny: 7.8.2018