Staré krčmy a šenky

Nejstarší krčmou v Tišnově byla "Taberna". Stávala v místech nynějšího hotelu Květnice. Taberna nebo taverna se říkalo krčmám, které již od pradávna sloužily cizím kupcům při tehdejších zemských obchodních stezkách. Majitelé taberen bývali většinou cizinci, kteří směňovali také peníze a vybírali cla a poplatky pro zeměpána. U nás po založení kláštera činili totéž pro pannu abatyši. Z těchto taberen se stávaly později rychty. V těsném sousedství tišnovské taberny "u Drbalů" bývalo ve čtyřicátých letech minulého století Mánkovo řeznictví a ve dvoře "šlachta" čili jatky. Prastará barabizna - taberna - byla v roce 1908 zbořena a na jejím místě byla postavena Kontribučenskou záložnou budova nynější, zvaná dříve "Na agrárně" (nyní hotel Květnice).

Další stará obecní krčma s veřejným průchodem ke mlýnu, pivovaru a lázním do ulice Korábovy bývala "V Babylóně". Původní bytelné přízemí této krčmy je dosud zachováno. Je v něm umístěna květinová síň oblastního podniku služeb. Dochované klenby v místnostech pamatují rušné dny slavných tišnovských trhů a jarmarků. Zde se jako v dalších krčmách tančívalo při dudách, harfě, houslích a klarinetech a od polovice 19. století při "plechové", tzv. "turecké" hudbě. Při přestavbě bývalé krčmy na poschoďový dům byla z původního kamenného průjezdu zbudována nynější vstupní síň. Krčmě i nynějšímu, dosud kočičími hlavami vydlážděnému dvoru - průjezdu - se říkalo "V Babylóně".

Pánské přípřeže - "firpóny" - a poštovní diligence měly svá stanoviště před hospodou "U zlatého jelena" (nyní spořitelna). V sousedním poschoďovém domě býval při lékárně, která je v něm dosud, za samostatnou skleněnou překážkou poštovní úřad.

Zájezdní hospoda "U bílého lva" bývala na Humpolce. Ta nese název po někdejším majiteli panu Jiříku Humpoleckém z Rybenska. Zde byl již konec města. Kousek dále bylo již jen popraviště - stínadlo.

Před hospodou "U bílé růže", u Zahradníků-Vrzalů, se verbovalo na vojnu. Zde byly též ke koupi losy do lotýnky.

Stará cechovní hospoda byla v domě pana Liebnera v ulici Ševcovské (později Jirchářské), říkávalo se tam u Hašků, nyní u Máců. Zde se pilo hlavně černé, jako smola husté pivo tišnovské.

V hospodě "U posledního groše" (na Kukýrně), propíjeli svůj poslední groš venkované vracející se ze slavných trhů a jarmarků. Na Kukýrně se také každoročně hlučně slavily císařské hody a tančilo se pod májí. Lidé vandrovní a formani měli své zájezdní hospody "Na pekle", krčmě to nechvalné pověsti, dále na "Panském domě", v jehož sále v poschodí se využíval bujaře veškerý kulturní život města, a v zájezdním hostinci "U hradu Pernštejna", z jehož přehlubokého sklepení náležitě zaležený mok tak lahodně chutnával. Této poměrně nedávno zaniklé hospody vzpomíná blaženě nejeden tišnovský milovník piva.

Datum vytvoření: 31.1.2014 / Datum změny: 31.1.2014