Starosta města vzkazuje občanům >> Omezme kontakt a mysleme pozitivně. SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!

Respektujme a DODRŽUJME vyhlášená opatření, OMEZME KONTAKT s okolím na naprosté minimum, buďme KLIDNÍ a OHLEDUPLNÍ, nestyďme se chránit, sledujme aktuální informace a hlavně >> mysleme pozitivně - SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!

Datum vytvoření: 16.3.2020 / Datum změny: 16.3.2020