STAROSTOVA OMLUVA >> za neutěšený stav Parku Na Honech

Milí spoluobčané,upřímně se omlouvám za velmi neutěšený stav parku v Honech za Kukýrnou.Tento park jsme nedávno slavnostně otevřeli a těšili jsme se, že nám bude přinášet radost. Stav, který jsem měl možnost včera po návratu z dvoutýdenní dovolené zhlédnout, je bohužel žalostný. Neposekaná tráva, obrovský plevel… Přiznám se, že jsem se opravdu styděl.

Následná péče o zeleň v parku je součástí veřejné zakázky a padá tedy na bedra zhotovitele stavby, nikoliv města. To pro nás ale není omluvou. Na vysvětlenou však je třeba uvést, že pracovníci města se zástupcem firmy v posledních týdnech opakovaně jednali a urgovali zjednání nápravy. Problém vznikl mezi zhotovitelem parku a jeho externím dodavatelem, který prý nesplnil svůj závazek.

Osobně jsem dnes intervenoval u zhotovitele. Byl jsem ujištěn, že stav parku není firmě lhostejný, přičemž okamžitě zjednají nápravu.

Jiří Dospíšil, starosta města

Datum vytvoření: 19.7.2021 / Datum změny: 19.7.2021