Stavba do 50 m od lesa

Co k tomu potřebujete: 

Přílohy k písemné žádosti:
- označení příjemce podání
- označení předmětu žádosti
- žadatelovo jméno, příjmení, trvalý pobyt - u fyzické osoby,
název právní forma, IČ, sídlo, jméno, příjmení a funkce zástupce-u právnické osoby;
číslo telefonu, příp. e-mail.
- grafické znázornění situace na kopii katastrální mapy
- bližší odůvodnění žádosti, údaje o zamýšlené výstavbě, předpokládané časové údaje o jejím průběhu, předpokládané účinky na lesní pozemky a lesní porosty,

Kde to vyřídíte: 

Kde: Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, Radniční 14, 666 19 Tišnov.

S kým: Referent státní správy lesů.

Kdy: V úřední dny - pondělí a středa 8:00 - 17:00, pátek 8:00 – 12:00, jinak po telefonické domluvě.

Celý postup: