Stavební úpravy a modernizace kuchyně ZŠ nám. 28. října

Předmětem akce jsou stavební úpravy kuchyně stávajícího objektu školy, konkrétně se jedná o 1. PP a 1.NP pavilonu 8, modernizace a navýšení kapacity gastronomického provozu školní kuchyně v pavilonu základní školy. Realizace investiční akce je plánována na duben až srpen 2019, celkové náklady činí 17 mil. Kč.