Stížnosti na podnikatele

Co k tomu potřebujete: 

Pokud k předmětu podání existují nějaké doklady (účtenky, smlouvy, faktury, korespondence), je vhodné je přiložit.

Kde to vyřídíte: 

Oznámení lze podat u obecního živnostenského úřadu