Střední škola a Základní škola Tišnov, příspěvková organizace

Střední škola a základní škola Tišnov (dříve Střední odborné učiliště) se už více než 50 let řadí k tradičním školám tišnovského regionu. Absolventi školy, kteří byli dříve zaměřeni především na zemědělství, dnes nacházejí uplatnění i mimo tuto oblast (provoz služeb, opravárenství, stravování), a to často v okolních podnicích.

Škola v současné době sdružuje dva typy škol - střední školu a základní školu. Střední škola vzdělává studenty v učebních oborech Opravář zemědělských strojů, Ošetřovatel- ošetřovatelka (zaměření na zdravotnictví a sociální služby), studijním oboru Mechanizace a služby a nástavbovém studiu Podnikání - denní a dálková forma. Základní škola poskytuje vzdělání podle RVP základní škola speciální a základní škola praktická. Zázemí školy pro teoretickou výuku se nachází v centru města, zařízení pro praktickou výuku technických oborů je situováno v areálu Za Mlýnem 1898. Škola je zapojena do programu EU - peníze školám. SŠ a ZŠ Tišnov spolupracuje se zemědělskými a průmyslovými podniky kraje. Studenti mají možnost nabyté vědomosti a dovednosti ověřit v praxi, případně již během studia získat příslib budoucího zaměstnání. 

Škola nabízí také služby pro veřejnost - ekologickou likvidaci vozidel, svářečské kurzy a služby, opravy motorových vozidel, stravovací služby.

 

Adresa: 
Náměstí Míru 22
Obec: 
Tišnov
PSČ: 
66601
Telefon: 
549 410 076, 549 410 077