Studie adaptace na klimatické změny má zelenou >> smlouva podepsána

Ve středu 30.září byla podepsána smlouva o dílo nazvaná "Místní strategie adaptace na změnu klimatu a mitigační opatření". Na záměru vypracování studie zabývající se adaptací na změnu klimatu a mitigačními opatřeními v Tišnově se nedávno shodla a zadání připravila pracovní skupina složená z odborných konzultantů – více informací najdete na www.tisnov.cz/adaptace-mitigace. Zpracovatelem studie je Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií společně s Nadací Partnerství. Touto studií město Tišnov reaguje na celospolečenskou potřebu.

Smlouvu na tišnovské radnici podepsali místostarosta Mgr. Martin Sebera, Ph.D., Ing. Jiří Schneider, Ph.D., děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií a starosta města Bc. Jiří Dospíšil. 

Datum vytvoření: 2.10.2020 / Datum změny: 14.10.2020