Sulejów

Sulejów

Smlouva s polským městem Sulejów byla podepsána 6. 4. 2006. Svou velikostí, kolem 6 000 obyvatel, okolní přírodou – sulejowským krajinným parkem, ale i zajímavou historií a architekturou – cisterciácké opatství, je Tišnovu velmi podobný. Spolupráce mezi oběma městy probíhá zejména na oficiální úrovni při setkávání představitelů obou měst.

www.sulejow.pl

Datum vytvoření: 21.1.2014 / Datum změny: 24.4.2015