Svěření dítěte do předadopční péče

Co k tomu potřebujete: 

Občanský průkaz

Kde to vyřídíte: 

Odbor sociálních věcí Městského úřadu Tišnov

Orgán sociálně – právní ochrany dětí 

nám. Míru 346, 666 01 Tišnov (budova nad poliklinikou)

1.patro – chodba vpravo

 

Eva Janásová, telefon: 549 439 745, e-mail: eva.janasova@tisnov.cz

Lenka Motyčková, DiS., telefon: 549 439 746, e-mail: lenka.motyckova@tisnov.cz

Petra Zemanová, DiS., telefon: 549 439 744, e-mail: petra.zemanova@tisnov.cz