Svolání 26. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje, 21.11.2019

Datum vyvěšení: 
8.11.2019
Datum sejmutí: 
22.11.2019

Jmk