Svolání Zastupitelstva města Tišnova

Svolávám Zastupitelstvo města Tišnova k zasedání č. 4/2018, které se koná ve velké zasedací místnosti v budově radnice, nám. Míru 111, Tišnov v pondělí dne 23.07.2018 od 17:00 hodin.

Program jednání:

1. Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání)
2. Územní studie přestavbové plochy P5 v lokalitě Pod Klucaninou
3. Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova (Tělocvičná jednota Sokol Tišnov)
4. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 9/2018
5. Zápis č. 2/2018 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města
6. Dotazy, podněty, připomínky

Tišnov, 13. července 2018

Jiří Dospíšil, starosta města Tišnova

 

Materiály

Datum vytvoření: 13.7.2018 / Datum změny: 19.7.2018