Svolání Zastupitelstva města Tišnova č.4/2020 >>>>>>> 21. září od 15 hod

Svolávám Zastupitelstvo města Tišnova k zasedání č.4/2020, které se koná ve velkém sále Městského kulturního střediska, Mlýnská 152, Tišnov v pondělí 21. září 2020 od 15 hodin.

Vážení a milí občané, vzhledem k mimořádné situaci a hygienickým nařízením se jednání zastupitelstva uskuteční mimořádně v prostorách MěKS v Tišnově. Jednání je veřejné, nicméně vás prosíme, abyste zvážili svoji účast s ohledem na zdravotní stav a preventivní opatření (je nutné se dostavit s ochrannými prostředky dýchacích cest a dodržovat rozestupy 2 m). Pokusíme se jednání přizpůsobit tak, abychom jej co nejlépe zvládli. Díky za váš zájem, pochopení a vstřícnost!

 

Program jednání:

 1. Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání

 2. Hospodaření města Tišnova k 30.6.2020

 3. Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2020 (stav k 15.8. 2020)

 4. Územní studie v lokalitě Za penzionem v Tišnově

 5. Žádost Centra sociálních služeb Tišnov o  snížení provozního příspěvku na rok 2020

 6. Podnět na snížení místního poplatku z pobytu

 7. Přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (rekonstrukce požárního vozu TATRA )

 8. Rozpočtové opatření města Tišnova č.13/2020

 9. Prodej bytu č. 2 na ulici Květnická 1626 v Tišnově

 10. Návrh na prominutí části poplatku z prodlení – Z. B.

 11. Majetkoprávní vypořádání pozemků mezi městem Tišnov  a Jihomoravským krajem

 12. Prohlášení o rozdělení práva k domu - Halouzkova 34

 13. Prohlášení o rozdělení práva k domu - nám. Komenského 145

 14. Schválení základní sítě sociálních služeb ORP Tišnov pro rok 2021 a garance spolufinancování pečovatelské služby Oblastní charity Tišnov

 15. Zápis č. 3/2020 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 31.8.2020

 16. Zápis č. 5/2020, zápis č. 6/2020 a zápis č. 7/2020 ze zasedání Osadního výboru Jamné

 17. Zápis č. 3/2020 a zápis č. 4/2020 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky

 18. Zápis č. 3/2020 ze zasedání Osadního výboru Pejškov

 19. Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko

 20. Korespondence zastupitelům města Tišnova (smuteční síň)

 21. Čestná občanství a ceny města udělované v roce 2020

 22. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 7.9.2020

 23. Dotazy, podněty, připomínky                                                                                                            

Tišnov, 11. září 2020

 

Jiří Dospíšil          

starosta města Tišnova

 

>> Jednání můžete jako obvykle sledovat on-line na >>> zive.tisnov.cz >>> přímý přenos bývá připraven cca 15 minut před začátkem jednání a startuje při zahájení jednání.

>> Vzhledem k doporučení ústředních orgánů bude pro účast veřejnosti zajištěna vedlejší místnost (tzv. Jazzový sál), kde bude umožněno sledovat průběh zasedání a uplatňovat právo vyjadřovat stanoviska k projednávaným věcem.

>> Připojujeme také odkaz na podklady k projednávání

Datum vytvoření: 11.9.2020 / Datum změny: 11.9.2020