Termíny pro rok 2018

Děkujeme přispěvovatelům a inzerentům a zároveň je prosíme, aby posílali příspěvky průběžně a ne těsně před uzávěrkou (ta je závazná bez výjimky). Jen tak lze zaručit, že se příspěvky v daném čísle Tišnovských novin opravdu objeví. 

Rada města Tišnova schválila nové termíny Tišnovských novin pro rok 2018:

Číslo vydání

Datum uzávěrky

Datum vydání

Téma

02/2018

15.01. 

25.01.

Rozpočet a hospodaření města na rok 2018

03/2018

12.02.

22.02.

Doprava a bezpečnost (stav silnic, problematická místa, parkování, doprava do okolních měst či obcí…)

04/2018

12.03.

22.03. 

Vzdělávání a volný čas (školky, školy, kroužky, ale i přednášky, besedy, kurzy…)

05/2018

16.04.

26.04.

Životní prostředí (třídění odpadu, biokoridor, čistota města, veřejná zeleň...)

06/2018

14.05.

24.05.

Investiční akce města (proběhlé, probíhající i plánované)

07 a 08/2018

18.06.

28.06.

Život v komunitách a cestovní ruch ve městě (spolky, kluby, sdružení, koníčky...) 

09/2018

13.08.

23.08.

Tišnov – město sportu (sportovní kluby a oddíly, rady a tipy pro začínající sportovce, možnosti sportovního vyžití pro „nesportovce“…)

10/2018

10.09.

20.09.

Péče o zdraví (zdravotnická zařízení, lékaři, alternativní způsoby léčby, wellness, zdravé potraviny, ale také sociální péče)

11/2018

15.10.

25.10.

Tišnov žije kulturou (koncerty, divadla, plesy, výstavy…)

12/2018

12.11.

22.11.

Tišnov duchovní (duchovní život, vánoční tradice, vánoční akce…)

01/2019

10.12.

20.12.

Bilancování nad uplynulým rokem, čtenářská anketa

Datum vytvoření: 22.12.2016 / Datum změny: 20.12.2017