Termíny zasedání zastupitelstva v roce 2022

  • 21.2.2022
  • 2.5.2022
  • 27.6.2022
  • 12.9.2022
  • 12.12.2022

Termíny jsou plánovány dlouhodobě předem a jsou pouze orientační. Závazné je pak zveřejnění termínu v pozvánce na webu města, vždy před plánovaným zasedáním. Zasedání zastupitelstva se obvykle konají ve velké zasedací místnosti v budově radnice na náměstí Míru 111, není-li stanoveno jinak.