Tišnov – technická a komunikační infrastruktura

Cílem projektu je zvýšit efektivitu fungování MěÚ Tišnov, zrychlit správní procesy, odstranit duplicity a snížit zatížení pracovníků úřadu vytvořením moderního prostředí informačních technologií,

které slouží pro zajištění podpůrných procesů při výkonu veřejné správy. Cíle projektu bude dosaženo implementací datového centra, nových a upravených informačních systémů a jejich funkcionalit. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a bude realizován v roce 2018.